Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Ouder­betrokkenheid

Leren in de klas

Ouders zijn betrokken op het leren van hun kinderen en de schoolorganisatie. Ouderbetrokkenheid op onze school ziet er zo uit:

  • Startgesprekken met de leerkracht, ouder èn leerling aan het begin van het jaar
  • Voortgangsgesprekken in het jaar
  • Meekijken en beleven bij afsluiting projecten, vieringen, weekopening en -sluiting
  • Open Les morgens
  • Werkgroep Identiteit Op School (WIOS)
  • Activiteitencommissie (AC)
  • Medezeggenschapsraad (MR
  • Meehelpen bij diverse activiteiten

Contacten ouders en school

We hechten veel waarde aan een goed contact met de ouders. Ook wanneer het goed gaat met uw kind, is het goed om eens binnen te lopen. De school heeft een open karakter, waardoor veel ouders gemakkelijk binnenlopen. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

De georganiseerde activiteiten voegen veel toe aan de schoolsfeer. De school mag zich gelukkig prijzen met een actieve en meedenkende Activiteiten Commissie (AC). De teamleden bereiden gezamenlijk met ouders grote vieringen voor zoals de Koningsspelen en de Kerstviering en andere ouders versieren de school weer met raamschilderingen.

Lachend meisje met een groen verfschort

Naast de AC zijn er nog meer ouders actief in onze school. Zij nemen deel aan bijvoorbeeld de Werkgroep Identiteit Op School (WIOS), de Medezeggenschapsraad (MR) Ambassadeurs, Kerngroep Veiligheid of denken mee over beleidskeuzes tijdens momenten van Ontmoeting! of in gesprek met leerkrachten en/of directie.

Gebedsgroep

Jezus riep de kinderen bij zich, en zei: “laat ze bij mij komen, en houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. ( Lucas 18: 16)
Psalm 78: 4 + 7: “Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden.”

We vinden het belangrijk en fijn dat de kinderen op De Triangel leren wie God is en over de geweldige dingen die Hij doet. Dat is allesbepalend voor ons leven. Ook voor het leven van onze kinderen. Daarom is het goed om te bidden voor de Triangel. De gebedsgroep komt elke dinsdag om de twee weken bij elkaar om samen te bidden. Er wordt dan een gedeelte uit de Bijbel gelezen en dank- en gebedspunten geïnventariseerd. Daarna wordt er gebeden voor de kinderen, het team en voor alles wat er op school gebeurt. Dat we alle dingen bij Hem neer mogen leggen is een enorme bemoediging. Hij zorgt voor De Triangel, van Hem mogen we alles verwachten! Eens in de 14 dagen op woensdag komt de gebedsgroep bij elkaar. Kom eens langs! Heb je vragen? Stel ze aan Anneke Edelman of Florijn Hoekstra.

Volg ons

LOGO LEVWN

De Triangel is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © Basisschool De Triangel Houten | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud