Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Medezeggen­schapsraad

Betrokken LEV team

De Medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het beleid van de school. Het gaat hierbij vooral over de procesmatige kant. Anders gezegd: De MR bevraagt, controleert en ondersteunt zo mogelijk de keuzes die door team en schoolleiding zijn gemaakt. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid. Dit is onderwerp afhankelijk.

Ook is er een GMR. Dit staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Deze houden zich bezig met wat er binnen het scholencluster LEV-WN wordt besloten.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding die respectievelijk ouders en personeel vertegenwoordigen. De oudergeleding bestaat uit Kris Vermaas, Manon Bouwman en Nelleke van der Wal. De personeelsgeleding bestaat uit Marwin Goodijk en Arline van Houweling.

Hieronder is de jaarplanning te zien van dit schooljaar. In de jaarplanning staan onze onderwerpen en de momenten waarop we vergaderden vermeld. Dit geeft een goed beeld van de onderwerpen die besproken worden in een schooljaar.

Ouders in gesprek bij LEV WN school

Jaarplanning MR 2023-2024

Oktober
Jaarplanning MR (data, taken, onderwerpen)
Schoolbegroting (ideeën en richting bespreken)
Vertrek Judith (organisatie, sollicitatie etc.)
Plannen IKC?
Regio avonden LEV
November
Huishoudelijk regelement vaststellen
Stand van zaken sollicitatie directeur
Vergaderdata tweede half jaar
Maart
Jaarplanning school (vakanties en studiedagen)
Formatieplan (hoeveel werknemers)
MR leerkrachtgeleding vooruitkijken samenstelling
Ouderbetrokkenheidsonderzoek 2023
Planning vergaderingen komende periode
Mei
Werkverdelingsplan
Huishoudelijk regelement?
Verantwoording vrijwillige ouderbijdrage
Juni
Jaarverslag
Schoolgids
Speerpunten 2024-2025 + evalueren 2023-2024
Leerkrachten overleggen aan tafel en schoolbord

In het MR jaarverslag schooljaar 2022/2023 is te lezen wat de besluiten zijn geweest in het schooljaar 2022/2023.

U kunt zich tot de MR wenden voor vragen en adviezen op het terrein van het schoolbeleid. U kunt de leden persoonlijk benaderen of een email sturen naar mrtriangelhouten@levwn.nl

Volg ons

LOGO LEVWN

De Triangel is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © Basisschool De Triangel Houten | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud