Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat u voor u relevante informatie te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan, door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord

Groepen

Voor intern gebruik plaatsen we foto’s in een beschermde omgeving waarmee we onze ouders een kijkje in de klas geven.

Onderbouw, leerjaar 1, 2 en 3

In de onderbouw onderzoeken de leerlingen binnen thema’s de wereld en zetten ze de eerste stappen in het reken- en taalonderwijs. Leerlingen zitten in leerjaar 0,1,2 of 3 en er kan eenvoudig versneld of vertraagd worden als dit goed is voor de leerling en het leerproces.

We onderzoeken per jaar verschillende thema’s over diverse onderwerpen zoals “wonen” of “onder de grond”. We leren er woorden over, maken er een mindmap van, praten erover, stellen leervragen en gaan we op zoek naar een antwoord en kijken we er filmpjes over. De thema’s worden vooral onderzocht, uitgediept en uitgespeeld in thema hoeken en activiteiten. Binnen de activiteiten leren we tellen, bouwen, letters, samen spelen, aantekeningen maken en nog veel meer!

In de ochtend beginnen we altijd met elkaar en met de Bijbelverhalen en liedjes. In de middag werken we twee maal per week over de seizoenen; we leren er dingen over en maken er verwerkingsopdrachten over. Dan leren we ook verschillende teken- en handvaardigheidstechnieken kennen en gebruiken. Verder gymen we en spelen we buiten, en hebben we nog Engels. Ook krijgen we dan verhalen te horen van de kanjertraining en doen we hier allerlei oefeningen over. Door middel van de kanjertraining leren we dat het fijn is elkaar te vertrouwen en elkaar te helpen. En dat samenwerken, plezier hebben en meedoen heel fijn is, en hoe dat moet.

In leerjaar 3 zijn we iedere dag druk bezig met leren lezen, schrijven en rekenen. We kennen al heel veel letters en we leren meteen om deze letters netjes te schrijven. Met rekenen oefenen we allerlei dingen met getallen t/m 20. We leren om getallen bij elkaar op te tellen en af te trekken, maar ook om getallen te splitsen. Kortom, in de onderbouw zijn we heel veel tegelijk aan het leren door middel van onderzoeken en ontdekken. En leren we dat God ons mooi heeft gemaakt en van ons houdt!

Middenbouw, leerjaar 4 en 5

In de middenbouw, leerjaar 4 en 5, ligt de focus op instructie, rust en regelmaat en het ontwikkelen van taakgerichtheid. Automatiseren van de leerstof is in deze leerjaren van groot belang.

We zijn iedere dag druk bezig met taal, spelling, schrijven en rekenen. Met rekenen oefenen we allerlei dingen met getallen, maar dan al t/m 100. Door het werken op de tablets kunnen we na de instructie al snel verder werken op ons eigen niveau, en door de directe feedback weten we gelijk hoe we het doen.

Naast het werken op de tablets lezen we ook vaak, meestal in een spannend boek maar af en toe een Donald Duckje daar houden de meesten ook wel van. Daarnaast hebben we ook verkeer en nieuwsbegrip waarbij we heel veel leren. Met nieuwsbegrip lezen we iedere week een andere tekst, actueel uit het nieuws. Over deze tekst maken we vervolgens vragen.

De meeste middagen worden gevuld door de Da Vinci lessen. Dat is geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, handvaardigheid en techniek in één. We werken een aantal weken binnen een bepaald thema waarbij we elke week een klassikale les hebben, en verder werken aan verschillende verwerkingen die we zelf kiezen uit een aanbod van verschillende opdrachten. Aan het eind van elk thema presenteren we wat we hebben gedaan binnen het thema.

Om ervoor te zorgen dat we goed met elkaar omgaan, iedereen het fijn heeft in de klas en we elkaar kunnen vertrouwen hebben we elke week de kanjertraining. Tenslotte werken we elke dag aan onze relatie met God door te zingen voor Hem, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de Bijbel.

Kortom, de middenbouw kan hard werken, leert om goed met elkaar om te gaan, waar er ruimte is voor creativiteit en waar ieder kind mag zijn zoals het is, want we zijn allemaal mooi gemaakt door onze God!

Bovenbouw, leerjaar 6, 7 en 8

In de bovenbouw krijgen de leerlingen binnen het leerjaar 6,7 of 8 instructie voor de basisvakken en werken ze zelfstandig aan taken mbv een weektaak. Planning van taken en leren leren krijgen hier veel aandacht in het programma.

In de bovenbouw zetten we elke dag ons beste beentje voor om er een toffe dag van te maken. Kanjertraining, een spelletje, afspraken en aandacht voor elkaar helpen ons hiermee. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich dit jaar gezien weet en er mag zijn. Ieder met zijn eigen gaven en talenten!

In de ochtend werken we allemaal op de tablet aan de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Het werken op de tablet maakt het mogelijk dat we na een klassikale start snel op ons eigen niveau verder werken.

De middagen zijn van een andere aard. Alle middagen hebben we Da Vinci op het rooster staan. Eigenlijk is dit geschiedenis, biologie, aardrijkskunde, handvaardigheid en een beetje techniek in één. We werken aan een groot thema. Elke week komt een klein onderdeel van dit thema aanbod. Op maandag vertelt de juf in de klas over het onderwerp. Op de dinsdagmiddag krijgen we een cultuurles, waarin we dansen of zingen en op donderdag- en vrijdagmiddag gaan de kinderen zelfstandig of in kleine groepjes met het onderwerp aan de slag vanuit een eigen leervraag.
Naast de Da Vinci lessen hebben we in de middag ook vakken als Kanjertraining, Engels, topografie, muziek en verkeer op het rooster staan.

Volg ons

LOGO LEVWN

De Triangel is onderdeel van LEV-WN 

Copyright © Basisschool De Triangel Houten | Website: Pencilblocks | Webdesign: Pencilpoint - creatief in vorm & inhoud